HUMAN RESOURCES COURSE – AUSTRALIA

หลักสูตร

หลักสูตร
Certificate IV in Human Resources
Diploma of Human Resources Management
Advanced Diploma of Human Resources

โปรโมชั่น Human Resources Course

ชื่อสถาบันเมืองหมดเขตโปรโมชั่นค่าเรียนเทอมแรก
AUD$
ค่าเรียนเทอมแรก
THB
Timetable
Australia Pacific College (APC)BrisbaneDec 2019ราคาพิเศษ
ราคาปกติ
$1,400
$1,950
30,800
42,900
Australia Pacific College (APC)MelbourneDec 2019ราคาพิเศษ
ราคาปกติ
$1,650
$1,950
36,300
42,900
Australia Pacific College (APC)SydneyDec 2019ราคาพิเศษ
ราคาปกติ
$1,650
$1,950
36,300
42,900
Eve CollegeSydneyPro 2020ราคาพิเศษ$1,50033,000Daytime (2 days) 9am - 5pm

Hotline: 095-368-9269

Email: info@get-study.com

กรอกฟอร์มด้านล่างเพื่อรับใบประเมินราคาโดยละเอียด

Get Study and our Services

ศูนย์แนะแนว GET STUDY

Established since 2007
(ก่อตั้ง พ.ศ.2550)

Get study เป็นบริษัทจดทะเบียนในนาม บริษัท เก็ท สตัดดิ แอ๊ดไวซ์ จำกัด ก่อตั้งปี 2007 (พ.ศ.2550) โดยคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ University of Sydney  University of Technology  และ Macquarie University

บริการหลัก
ของ GET STUDY

ให้คำปรึกษาแนะแนวและสมัครเรียนหลักสูตรทุกระดับชั้นเรียน
ในต่างประเทศ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล จึงส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยได้มีการขยายการให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อออกไปในหลายประเทศ โดยมุ่งเน้นให้คำปรึกษาแนะแนว และช่วยประสานงานการสมัครเรียนเป็นหลักในหลายประเทศชั้นนำ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น

บริการเสริม

บริการอื่นๆแบบครบวงจร
  • บริการยื่นวีซ่า
  • บริการแปลเอกสาร
  • บริการจองที่พักในต่างประเทศ
  • บริการรับส่งสนามบินในต่างประเทศ
  • บริการซื้อประกันการเดินทาง
  • จัดคอร์สอบรมเตรียมเดินทางแก่นักเรียนผู้ได้รับวีซ่าอนุมัติแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศด้วยความมั่นใจ