โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Vancouver

ค่าเรียนภาษาที่แวนคูเวอร์ เริ่มต้น $175.50/week

3 เดือน 50,000 บาท

9 เดือน 190,000 บาท

6 เดือน 127,000 บาท

12 เดือน 254,000 บาท

EC English Language Centres
ลด 25% 
 ฟรีค่าสมัครเรียน!  
ฟรีค่าจัดหาที่พัก!

เรียน 12 weeks = $243.75/week (= 70,200 บาท)
เรียน 24 weeks = $255/week (= 146,800 บาท)
เรียน 36 weeks = $255/week (= 220,300 บาท)
เรียน 48 weeks = $255/week (= 293,700 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019

Eurocentres
ลด 33%

เรียน 12 weeks = $215.07./week (= 61,900 บาท)
เรียน 24 weeks = $205.69/week (=  118,400  บาท)
เรียน 36 weeks = $203.68/week (= 175,900 บาท)
เรียน 48 weeks = $203.68/week (= 234,600 บาท)

โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Apr 2020
สามารถเริ่มเรียนได้ปี 2020 และ 2021

International House
ลด 25%

เรียน 12 weeks = $233/week (=  67,104 บาท)
เรียน 24 weeks = $218/week (= 125,568 บาท)
เรียน 36 weeks = $203/week (= 175,392 บาท)
เรียน 48 weeks = $203/week (= 233,856 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2019

ILSC Language School
Special Prices + ฟรีค่าสมัคร

เรียน 12 weeks = $248/week (=  71,424 บาท)
เรียน 24 weeks = $237/week (= 136,512 บาท)
เรียน 36 weeks = $231/week (= 199,584 บาท)
เรียน 48 weeks = $221/week (= 254,592 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Jan 2020

Kaplan International English
ลด 25% + Free University
Placement Service
เมื่อสมัครตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป
+
สมัคร 20 weeks + 2 weeks ฟรี
สมัคร 30 weeks + 3 weeks ฟรี

เรียน 12 weeks = $270/week (=  77,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $255/week (= 146,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $255/week (= 220,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $243.75/week (= 280,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Language Studies International (LSI)
Special Prices

เรียน 12 weeks = $220/week (=  63,360 บาท)
เรียน 24 weeks = $235/week (= 135,360 บาท)
เรียน 36 weeks = $235/week (= 203,040 บาท)
เรียน 48 weeks = $235/week (= 270,720 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Oxford House College
ลด 25%

เรียน 12 weeks = $220/week (=  63,300 บาท)
เรียน 24 weeks = $217.50/week (= 125,200 บาท)
เรียน 36 weeks = $210/week (= 181,400 บาท)
เรียน 48 weeks = $210/week (= 241,900 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020

Oxford International English Schools
ลด 35%

เรียน 12 weeks = $202.80/week (= 58,406 บาท)
เรียน 24 weeks = $193.70/week (=  111,571 บาท)
เรียน 36 weeks = $191.75/week (= 165,672 บาท)
เรียน 48 weeks = $191.75/week (= 220,896 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Jun 2019

Sprachcaffe GEOS Language Plus

สมัคร 10 weeks + 2 weeks ฟรี!!
สมัคร 20 weeks + 4 weeks ฟรี!!
สมัคร 30 weeks + 6 weeks ฟรี!!
สมัคร 40 weeks + 8 weeks ฟรี!!

เรียน 12  weeks = $246/week (=  70,800 บาท)
เรียน 24 weeks = $234/week (= 132,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $229/week (= 198,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $229/week (= 264,000 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020