โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง New York

ค่าเรียนภาษาที่นิวยอร์ค เริ่มต้น $195/week

3 เดือน 72,000 บาท

9 เดือน 217,000 บาท

6 เดือน 145,000 บาท

12 เดือน 290,000 บาท

EC English Language Centres-New York
ลด 25% 
 ฟรีค่าสมัครเรียน!  
ฟรีค่าจัดหาที่พัก!

เรียน 12 weeks = $303.75/week (= 112,900 บาท)
เรียน 24 weeks = $296.25/week (= 220,400 บาท)
เรียน 36 weeks = $296.25/week (= 330,600 บาท)
เรียน 48 weeks = $296.25/week (= 440,800 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019

Kaplan International English-New York

(Central Park Campus)
ลด 25% + Free University
Placement Service
เมื่อสมัครตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียน 12 weeks = $341.25/week (=  126,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $341.25/week (= 262,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $341.25/week (= 393,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $341.25/week (= 524,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Kaplan International English-New York
(Central Park Campus)
สำหรับวัย 30+
ลด 25% + Free University
Placement Service
เมื่อสมัครตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียน 12 weeks = $341.25/week (=  126,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $341.25/week (= 262,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $341.25/week (= 393,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $341.25/week (= 524,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Language Studies International (LSI)-New York
Special Prices

เรียน 12 weeks = $250/week (= 93,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $245/week (= 182,280 บาท)
เรียน 36 weeks = $245/week (= 273,420 บาท)
เรียน 48 weeks = $245/week (= 364,560 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Oxford House College-New York
30% Off

เรียน 12 weeks = $252/week (=  93,700 บาท)
เรียน 24 weeks = $227.50/week (= 169,200 บาท)
เรียน 36 weeks = $220.50/week (= 246,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $220.50/week (= 328,100 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020

Sprachcaffe GEOS Language Plus-New York

สมัคร 10 weeks + 2 weeks ฟรี!!
สมัคร 20 weeks + 4 weeks ฟรี!!
สมัคร 30 weeks + 6 weeks ฟรี!!
สมัคร 40 weeks + 8 weeks ฟรี!!

เรียน 12  weeks = $300/week (=  111,600 บาท)
เรียน 24 weeks = $300/week (= 210,800 บาท)
เรียน 36 weeks = $283/week (= 316,200 บาท)
เรียน 48 weeks = $283/week (= 421,600 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020