โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Montreal

ค่าเรียนภาษาที่มอนทรีออล เริ่มต้น $175.50/week

3 เดือน 50,000 บาท

9 เดือน 190,000 บาท

6 เดือน 127,000 บาท

12 เดือน 254,000 บาท

EC English Language Centres
ลด 25% 
 ฟรีค่าสมัครเรียน!  
ฟรีค่าจัดหาที่พัก!

เรียน 12 weeks = $236.25/week (= 68,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $247.50/week (= 142,500 บาท)
เรียน 36 weeks = $247.50/week (= 213,800 บาท)
เรียน 48 weeks = $247.50/week (= 285,100 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019

ILSC Language School
Special Prices + ฟรีค่าสมัคร

เรียน 12 weeks = $248/week (=  71,424 บาท)
เรียน 24 weeks = $237/week (= 136,512 บาท)
เรียน 36 weeks = $231/week (= 199,584 บาท)
เรียน 48 weeks = $221/week (= 254,592 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Jan 2020

Sprachcaffe GEOS Language Plus

สมัคร 10 weeks + 2 weeks ฟรี
สมัคร 20 weeks + 4 weeks ฟรี
สมัคร 30 weeks + 6 weeks ฟรี
สมัคร 40 weeks + 8 weeks ฟรี

เรียน 12  weeks = $246/week (=  70,800 บาท)
เรียน 24 weeks = $234/week (= 132,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $229/week (= 198,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $229/week (= 264,000 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020