โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง London

ค่าเรียนภาษาที่ลอนดอน เริ่มต้น £110/week

3 เดือน 65,000 บาท

9 เดือน 154,000 บาท

6 เดือน 102,000 บาท

12 เดือน 205,000 บาท

Oxford House College
(Oxford Street Campus)
ลด 25%

เรียน 12 weeks = £154/week (=  86,800 บาท)
เรียน 24 weeks = £135/week (=  152,200 บาท)
เรียน 36 weeks = £132/week (= 223,300 บาท)
เรียน 48 weeks = £132/week (= 297,700 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2021

Oxford House College
(Richmond Campus)
ลด 25%

เรียน 12 weeks = £154/week (=  86,800 บาท)
เรียน 24 weeks = £135/week (=  152,200 บาท)
เรียน 36 weeks = £132/week (= 223,300 บาท)
เรียน 48 weeks = £132/week (= 297,700 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2021

Oxford International English Schools
ลด 20%

เรียน 12 weeks = £176.80/week (=  82,743 บาท)
เรียน 24 weeks = £157.60/week (= 1 47,514 บาท)
เรียน 36 weeks = £157.60/week (= 221,270 บาท)
เรียน 48 weeks = £157.60/week (= 295,027 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Aug 2019

Burlington School
Special Prices

เรียน 12 weeks = £165/week  (=  77,220 บาท)
เรียน 24 weeks = £150/week (= 140,400 บาท)
เรียน 36 weeks = £135/week (= 189,540 บาท)
เรียน 48 weeks = £120/week (= 224,640 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019 

EC English Language Centres
ลด 25% 
 ฟรีค่าสมัครเรียน!  
ฟรีค่าจัดหาที่พัก!

เรียน 12 weeks = £210/week (=  98,200 บาท)
เรียน 24 weeks = £187.50/week (=  175,500 บาท)
เรียน 36 weeks = £187.50/week (=  263,200 บาท)
เรียน 48 weeks = £187.50/week (= 351,000 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019

Edgware Academy
Special Prices

เรียน 12 weeks = £140/week (=   65,520 บาท)
เรียน 24 weeks = £110/week (=  102,960 บาท)
เรียน 36 weeks = £110/week (=  154,440 บาท)
เรียน 48 weeks = £110/week (= 205,920 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Eurocentres
(London Central Campus)
ลด 20%
และฟรีค่าสมัคร

เรียน 12 weeks = £228/week  (= 106,704 บาท)
เรียน 24 weeks = £200/week (=  187,200 บาท)
เรียน 36 weeks = £200/week (= 280,800 บาท)
เรียน 48 weeks = £200/week (= 374,400 บาท)

โปรโมชั่นลด 20% เมื่อสมัครก่อน 31 Dec 2020
โปรโมชั่นลด ค่าสมัคร เมื่อสมัครก่อน : 31 Mar 2020 
โปรโมชั่นนี้สามารถเริ่มเรียนได้ในปี 2020 และ 2021

FrancesKing School of English
ลด 20%

เรียน 12 weeks = £176/week  (= 86,592 บาท)
เรียน 24 weeks = £176/week  (= 173,184 บาท)
เรียน 36 weeks = £176/week (= 259,776 บาท)
เรียน 48 weeks = £176/week (= 346,368 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020
(ราคานี้หักส่วนลดแล้ว)

Kaplan International English
(London Covent Garden Campus)
ลด 20%
+
สมัคร 20 weeks + 1 week ฟรี
สมัคร 30 weeks + 2 weeks ฟรี
รับส่วนลด ค่าสมัคร 50% เมื่อสมัครพร้อมเพื่อน

เรียน 12 weeks = £224/week (= 104,00 บาท)
เรียน 24 weeks = £204/week (=  190,000 บาท)
เรียน 35 weeks = £186.51/week (= 254,000 บาท)
เรียน 48 weeks = £216/week (= 404,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Kaplan International English
(London Leicester Square Campus)
ลด 20%
+
สมัคร 20 weeks + 1 week ฟรี
สมัคร 30 weeks + 2 weeks ฟรี
รับส่วนลด ค่าสมัคร 50% เมื่อสมัครพร้อมเพื่อน
มีคลาสเรียนสำหรับวัย 30+

เรียน 12 weeks = £224/week (= 104,00 บาท)
เรียน 24 weeks = £204/week (=  190,000 บาท)
เรียน 35 weeks = £186.51/week (= 254,000 บาท)
เรียน 48 weeks = £216/week (= 404,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

LAL Language Centres
สมัคร 5 แถม 1
สมัคร 10 แถม 2
สมัคร 20 แถม 4
สมัคร 30 แถม 6
สมัคร 40 แถม 8

เรียน 12 weeks = £187.50/week (=  87,000 บาท)
เรียน 24 weeks = £168.50/week (=  175,000 บาท)
เรียน 36 weeks = £168.50/week (= 263,000 บาท)
เรียน 48 weeks = £168.50/week (= 315,000 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : Promotion 2020

Language Studies International (LSI)
(Central Campus)
Special Prices

เรียน 12 weeks = £200/week (=  93,600 บาท)
เรียน 24 weeks = £170/week (=  159,120 บาท)
เรียน 36 weeks = £170/week (= 238,680 บาท)
เรียน 48 weeks = £170/week (= 318,240 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Language Studies International (LSI)
(Hampstead Campus)
Special Prices

เรียน 12 weeks = £180/week (=  84,240 บาท)
เรียน 24 weeks = £150/week (= 140,400 บาท)
เรียน 36 weeks = £150/week (= 210,600 บาท)
เรียน 48 weeks = £150/week (= 280,800 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Mayfair School of English
ส่วนลด 20%
เมื่อจ่ายก่อน 29 Nov.19
Special Prices

เรียน 12 weeks = £140/week (=  65,520 บาท)
เรียน 24 weeks = £125/week (= 117,000 บาท)
เรียน 36 weeks = £110/week (= 154,440 บาท)
เรียน 48 weeks = £110/week (= 205,920 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Sprachcaffe GEOS Language Plus
สมัคร 10 weeks + 2 weeks ฟรี
สมัคร 20 weeks + 4 weeks ฟรี
สมัคร 30 weeks + 6 weeks ฟรี
สมัคร 37 weeks + 7 weeks ฟรี

เรียน 12 weeks = £146/week (=  68,250 บาท)
เรียน 24 weeks = £146/week (= 136,500 บาท)
เรียน 36 weeks = £146/week (= 204,700 บาท)
เรียน 44 weeks = £135/week (= 252,200 บาท)*
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020

Shafston International College
ลด 20%

เรียน 12 weeks = £220/week (= 102,960 บาท)
เรียน 24 weeks = £192/week (=  179,712 บาท)
เรียน 36 weeks = £184/week (= 258,336 บาท)
เรียน 48 weeks = £184/week (= 344,448 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019

Twin Group-London
ลด 20%

เรียน 12 weeks = £171/week (=    84,000 บาท)
เรียน 24 weeks = £139.5/week (= 137,200 บาท)
เรียน 36 weeks = £139.5/week (= 205,900 บาท)
เรียน 48 weeks = £184/week (= 274,500 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020