โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Cambridge

ค่าเรียนภาษาที่เคมบริจด์ เริ่มต้น £172.50/week

3 เดือน 94,000 บาท

9 เดือน 242,000 บาท

6 เดือน 161,000 บาท

12 เดือน 332,000 บาท

EC English Language Centres
ลด 25% 
 ฟรีค่าสมัครเรียน!  
ฟรีค่าจัดหาที่พัก!

เรียน 12 weeks = £202.50/week (=  94,700 บาท)
เรียน 24 weeks = £172.50/week (=  161,400 บาท)
เรียน 36 weeks = £172.50/week (=  242,100 บาท)
เรียน 48 weeks = £172.50/week (= 322,900 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019

Eurocentres
ลด 20%
และฟรีค่าสมัคร

เรียน 12 weeks = £216/week (= 101,088 บาท)
เรียน 24 weeks = £180/week (= 168,480 บาท)
เรียน 36 weeks = £180/week (= 252,720 บาท)
เรียน 48 weeks = £180/week (= 336,960 บาท)

โปรโมชั่นลด 20% เมื่อสมัครก่อน 31 Dec 2020
โปรโมชั่นลด ค่าสมัคร เมื่อสมัครก่อน : 31 Mar 2020 
โปรโมชั่นนี้สามารถเริ่มเรียนได้ในปี 2020 และ 2021

Kaplan International English - Cambridge
ลด 20%
+
สมัคร 20 weeks + 1 week ฟรี
สมัคร 30 weeks + 2 weeks ฟรี
รับส่วนลด ค่าสมัคร 50% เมื่อสมัครพร้อมเพื่อน

เรียน 12 weeks = £212/week  (=   99,000 บาท)
เรียน 24 weeks = £176/week (=  164,000 บาท)
เรียน 35 weeks = £160.91/week (= 219,000 บาท)
เรียน 48 weeks = £204/week (= 381,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Language Studies International (LSI)
Special Prices

เรียน 12 weeks = £200/week (= 93,600 บาท)
เรียน 24 weeks = £170/week (= 159,120 บาท)
เรียน 36 weeks = £170/week (= 238,680บาท)
เรียน 48 weeks = £170/week (= 318,240 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Stafford House International
ลด 20%

เรียน 12 weeks = £212/week (=  99,216 บาท)
เรียน 24 weeks = £184/week (= 172,224 บาท)
เรียน 36 weeks = £176/week (= 247,104 บาท)
เรียน 48 weeks = £176/week (= 329,472 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019