BUSINESS COURSES - SINGAPORE

London School of Business & Finance

หลักสูตร

หลักสูตรระยะเวลาหลักสูตรค่าเรียนทั้งหลักสูตรค่าเรียนต่อเทอมวันหดมเขตโปรโมชั่น
Foundation Diploma In Business Studies6 เดือน5,0002,500Pro 2019
Diploma in Business Studies8 เดือน7,0003,500Pro 2019
Advanced Diploma In Business Studies8 เดือน8,0002,667Pro 2019
Higher Diploma in Business Studies18 เดือน14,0002,334Pro 2019

Contact us

รับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้