โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Seattle

ค่าเรียนภาษาที่ซีแอตเทิล เริ่มต้น $290.50/week

3 เดือน 108,000 บาท

9 เดือน 328,000 บาท

6 เดือน 218,000 บาท

12 เดือน 437,000 บาท

Kaplan International English
(Downtown Campus)
ลด 25% + Free University
Placement Service
เมื่อสมัครตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียน 12 weeks = $326.25/week (= 121,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $333.75/week (= 248,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $333.75/week (= 372,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $333.75/week (= 496,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Kaplan International English
(Highline College Campus)
ลด 25% + Free University
Placement Service
เมื่อสมัครตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียน 12 weeks = $318.75/week (= 118,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $322.50/week (= 239,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $332.50/week (= 371,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $332.50/week (= 494,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)