โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Christchurch

เรียนภาษาในมหาวิทยาลัย University of Canterbury

ที่ไครซ์เชิร์ทค่าเรียนเริ่มต้น $351/week

Christchurch College of English Limited (CCEL)
Special Prices!!

เรียน  12 weeks = $351.00/week (=  88,452 บาท)
เรียน 24 weeks = $331.50/week (= 167,076 บาท)
เรียน 36 weeks = $331.50/week (= 250,614 บาท)
เรียน 48 weeks = $331.50/week (= 334,152 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019