โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Torbay

ค่าเรียนภาษาที่ทอร์เบย์ เริ่มต้น £160/week

3 เดือน 78,000 บาท

9 เดือน 224,000 บาท

6 เดือน 149,000 บาท

12 เดือน 299,000 บาท

LAL Language Centres
ลด 20% + ฟรี Airport Pick Up

เรียน 12 weeks = £168/week (=  78,624 บาท)
เรียน 24 weeks = £160/week (= 149,760 บาท)
เรียน 36 weeks = £160/week (= 224,640 บาท)
เรียน 48 weeks = £160/week (= 299,520 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 May 2019