ข่าวทุนเรียนต่ออังกฤษ

City University of London เป็นหนึ่งในวุฒิสมาชิกของ University of Londonหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในสาขา Business (Cass Business School), Finance, Economics, Engineering, Law

 • Rank#2 ระดับโลกด้าน Actuarial Science

  (UNL Global Research Rankings of Actuarial Science and Risk Management & Insurance 2019)

 • Rank#6 UK in Business Education

  (Financial Times European Business School Ranking 2019)

 • Top 10 UK ด้าน Accounting and Finance

  (QS World University Rankings by Subject 2020)

 • Top 10 UK ด้าน Communication and Media Studies

  (QS World University Rankings by Subject 2020)

 • Rank#32 UK ด้าน Mechanical, Aeronautical and Manufacturing Engineering

  (QS World Unversity Rankings by Subject 2020)

 • Top 100 ระดับโลกด้าน Business and Management

  (QS World University Rankings by Subject 2020)

City, University of London

Location: London

สาขาที่มีชื่อเสียงของ City, University of London มีดังนี้

 • Actuarial Science

 • Aeronautical Engineering

 • Business Management

 • Computer Science

 • International Political Economy

 • Law

 • Journalism

 • Media and Communicaitons

 • Accounting and Finance

 • Engineering

สาขาปริญญาตรีที่น่าสนใจของ City, University of London มีดังนี้

 • Actuarial Science-BSc (Hons)
 • Data Analytics and Actuarial Science-BSc (Hons)
 • Finance and Actuarial Science-BSc (Hons)
 • Mathematics and Finance-BSc (Hons)
 • Mathematics with Finance and Economics-BSc (Hons)
 • Mathematics-BSc (Hons)
 • Accounting and Finance-BSc (Hons)
 • Banking and International Finance-BSc (Hons)
 • Business Management with a Social Purpose-BSc (Hons)
 • Business Management, Digital Innovation and Entrepreneurship-BSc (Hons)
 • Business Management-BSc (Hons)
 • Business with Finance-BSc (Hons)
 • Business with Marketing-BSc (Hons)
 • Economics with Accounting-BSc (Hons)
 • Finance-BSc (Hons)
 • International Business-BSc (Hons)
 • Aeronautical Engineering-BEng (Hons)
 • Biomedical Engineering-BEng (Hons)
 • Civil Engineering-BEng (Hons)
 • Computer Science with Cyber Security-MSci
 • Computer Science with Games Technology-BSc (Hons)
 • Criminology and Psychology-BSc (Hons)
 • Criminology and Sociology-BSc (Hons)
 • Criminology-BSc (Hons)
 • Law-LLB (Hons)

 

คิดเรียนต่อปริญญาตรีประเทศอังกฤษ เริ่มต้นด้วยหลักสูตรนี้ก่อน

International Foundation Programmes (6 เดือน – 1 ปี)

***หลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี Ctiy, University of London

นักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษจำเป็นต้องเข้าเรียนหลักสูตร International Foundationนี้ก่อนเพื่อปรับพื้นฐานและ เนื่องจากระดับประถมมัธยมของประเทศอังกฤษใช้เวลาเรียนถึง 13 ปี (ไทย 12 ปี) และปริญญาตรี 3 ปี (ไทย 4 ปี) นักเรียนไทยจึงจำเป็นต้องปรับระดับการศึกษาให้เข้ากับระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษด้วยหลักสูตรนี้ก่อน ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับการเตรียมพื้นฐานทักษะทางวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไป เมื่อจบหลักสูตรจะสามารถเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีปี 1  คณะต่างๆ ที่ City, University of London ในลำดับต่อไป

 

Bachelor Degree Pathway:

หลักสูตร International Foundation มี 4 สาขาให้เลือกเรียนดังนี้

 • International Foundation in Actuarial Science

 • International Foundation in Business and Economics with Accounting

 • International Foundation in Computing, Science and Engineering

 • International Foundation in in Humanities and Law

 

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • อายุ 16 ปีขึ้นไป
 • เรียนจบ มัธยม 5 หรือ 6
 • มีคะแนน IELTS 5.0 ขึ้นไป (และมีคะแนน writing 4.5ขึ้นไป)
 

วันเปิดเรียน : มกราคม 2022 และ มิถุนายน

 

ค่าเรียน (2021/2022) : £19,565

สาขาปริญญาโทที่น่าสนใจของ City, University of Londonมีดังนี้

 • Business & Economics-MA
 • Creative Wriging & Publishing-MA
 • Health Economics-MA
 • Advanced Mechanical Engineering-MSc
 • Civil Engineering-MSc
 • Criminal Litigation-LLM
 • International Banking and Finance-LLM
 • International Business Law (distance learning)-LLM
 •  International Civil Litigation and Dispute Resolution-LLM
 •  International Commercial Law-LLM
 • International Human Rights-LLM
 • Public International Law-LLM
 • Computer Games Technology-MSc
 • Contruction Management-MSc
 • Cyber Security-MSc
 • Enerygy and Environmental Tech & Economics-MSc
 • Human-Computer Interaction Design-MSc

 

สำหรับผู้ที่ผลภาษายังไม่ถึงเกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ City, University of London 

ขอแนะนำให้เรียนหลักสูตรนี้ค่ะ เมื่อเรียนจบจะสามารถใช้ผลคะแนนเทียบแทนผล IELTS ได้โดยไม่ต้องสอบIELTS อีก

Graduate Diploma Programmes (6-9 เดือน)

หลักสูตรที่สอน

 • Graduate Diploma in Computing, Science and Engineering
 • Graduate Diploma in Economics and Social Sciences
 • Graduate Diploma in Law
 

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีคะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป (และมีคะแนนทุกพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.0)
 

วันเปิดเรียน : มกราคม 2022 และ เมษายน

 

ค่าเรียน (2021/2022) : £16,750

ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศอังกฤษ แต่มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์รับเข้าเรียน ต้องหลักสูตรนี้เลย สามารถใช้ผลคะแนนเทียบเข้าเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโทแทนผลคะแนน IETLS ได้ด้วยนะ

 

Academic English course

หลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • อายุ 16 ปีขึ้นไป
 • มีผลคะแนน IELTS 3.0ขึ้นไป

ระยะเวลาเรียน

 • 3 – 12 เดือน
 

วันเปิดเรียน และค่าเรียน

Start Date: June 2022 (4 Terms)
ค่าเรียน £17,720

 • 30 June 2022 – 9 September 2022
 • 19 September 2022 – 9 December 2022
 • 9 January 2023 – 17 March 2023
 • 6 April 2023 – 9 June 2023

Start Date: June 2022 (3 Terms)
ค่าเรียน £13,290

 • 30 June 2022 – 9 September 2022
 • 19 September 2022 – 9 December 2022
 • 9 January 2023 – 17 March 2023

Start Date: June 2022 (2 Terms)
ค่าเรียน £8,860

 • 30 June 2022 – 9 September 2022
 • 19 September 2022 – 9 December 2022

Start Date: June 2022 (1 Terms)
ค่าเรียน £4,430

 • 30 June 2022 – 9 September 2022

Pre-sessional English course

หลักสูตรเข้มข้นระยะสั้นนี้จะช่วยเตรียมทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนที่ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังขาดคะแนนภาษาอีกเพียงเล็กน้อย เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้จะสามารถมีคะแนนภาษาเทียบเท่ากับเกณฑ์การรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ผลภาษานี้แทนผลคะแนนIELTSเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักรได้อีกด้วย

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

 • อายุ 17 ปีขึ้นไป
 • มีจดหมายตอบรับเข้าเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาเรียน และเกณฑ์รับเข้าเรียน

 • 8 weeks | Mon 20 Jun 2022 – Fri 12 Aug 2022  | £3,040
  (Deadline for application: 13-May-2022)
 •  6 weeks (online) | Mon 04 Jul 2022 – Fri 12 Aug 2022 | £2,460
  (Deadline for applicaiton: 03-Jun-2022)
 • 6 weeks | Thu 14 Jul 2022 – Fri 26 Aug 2022 | £2,460
 

 

ที่พัก

Magenta House

 • ที่พักอยู่ใจกลางลอนดอน
 • หอพักนี้สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 18ปี
 • ฟรี Wi-Fi
 • มีจัดกิจกรรมที่นี่เป็นประจำ
 • มีห้องนั่งเล่นภายในอาคารและพื้นที่out door

Casita

 • Casitaมีที่พักหลายแห่งให้เลือกในลอนดอน
 • ที่พักนี้สำหรับนักเรียนอายุ 18ปีขึ้นไป

Homestay

 • ที่พักแบบHomestayมีทั้งอยู่ในเมืองและรอบๆเมือง
 • Homestayเหมาะสำหรับน้องๆนักเรียนที่ต้องการเรีรยนรู้วัฒนธรรมชาวอังกฤษ
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมและได้ฝึกภาษาไปในขณะเดียวกัน
 • ที่พักประเภทนี้เป็นPrivate Bedroomและมีอาหารบริการด้วย

Contact us

รับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้

Get Study and our Services

ศูนย์แนะแนว GET STUDY

Established since 2007
(ก่อตั้ง พ.ศ.2550)

Get study เป็นบริษัทจดทะเบียนในนาม บริษัท เก็ท สตัดดิ แอ๊ดไวซ์ จำกัด ก่อตั้งปี 2007 (พ.ศ.2550) โดยคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ University of Sydney  University of Technology  และ Macquarie University

บริการหลัก
ของ GET STUDY

ให้คำปรึกษาแนะแนวและสมัครเรียนหลักสูตรทุกระดับชั้นเรียน
ในต่างประเทศ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล จึงส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยได้มีการขยายการให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อออกไปในหลายประเทศ โดยมุ่งเน้นให้คำปรึกษาแนะแนว และช่วยประสานงานการสมัครเรียนเป็นหลักในหลายประเทศชั้นนำ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น

บริการเสริม

บริการอื่นๆแบบครบวงจร
 • บริการยื่นวีซ่า
 • บริการแปลเอกสาร
 • บริการจองที่พักในต่างประเทศ
 • บริการรับส่งสนามบินในต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันการเดินทาง
 • จัดคอร์สอบรมเตรียมเดินทางแก่นักเรียนผู้ได้รับวีซ่าอนุมัติแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศด้วยความมั่นใจ