โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Canterbury

ค่าเรียนภาษาที่แคนเทอเบอรี่ เริ่มต้น £164/week

3 เดือน 97,000 บาท

9 เดือน 230,000 บาท

6 เดือน 160,000 บาท

12 เดือน 307,000 บาท

Stafford House International
ลด 20%

เรียน 12 weeks = £208/week (=  97,344 บาท)
เรียน 24 weeks = £172/week (= 160,992 บาท)
เรียน 36 weeks = £164/week (= 230,256 บาท)
เรียน 48 weeks = £164/week (= 307,008 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019