โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Stratford-Upon-Avon

ค่าเรียนภาษาที่สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เริ่มต้น £127.50/week

3 เดือน 70,000 บาท

9 เดือน 179,000 บาท

6 เดือน 122,000 บาท

12 เดือน 238,000 บาท

Oxford House College (OHC)
ลด 25%

เรียน 12 weeks = £153.75/week (=  71,9*00 บาท)
เรียน 24 weeks = £135/week  (= 126,300 บาท)
เรียน 36 weeks = £131.25/week  (= 184,200 บาท)
เรียน 48 weeks = £131.25/week (= 245,700 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020