โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Stratford-Upon-Avon

ค่าเรียนภาษาที่สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เริ่มต้น £127.50/week

3 เดือน 70,000 บาท

9 เดือน 179,000 บาท

6 เดือน 122,000 บาท

12 เดือน 238,000 บาท

Oxford House College (OHC)
ลด 25%

เรียน 12 weeks = £154/week (=  86,800 บาท)
เรียน 24 weeks = £135/week (=  152,200 บาท)
เรียน 36 weeks = £132/week (= 223,300 บาท)
เรียน 48 weeks = £132/week (= 297,700 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2021