โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Whistler

ค่าเรียนภาษาที่วิสเลอร์ เริ่มต้น $175.50/week

3 เดือน 50,000 บาท

9 เดือน 190,000 บาท

6 เดือน 127,000 บาท

12 เดือน 254,000 บาท

International House
ลด 25%

เรียน 12 weeks = $300/week (= 86,400 บาท)
เรียน 24 weeks = $296/week (= 170,496 บาท)
เรียน 36 weeks = $296/week (= 255,744 บาท)
เรียน 48 weeks = $296/week (= 340,992 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2019