โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Cairns

ค่าเรียนภาษาที่แคนส์ เริ่มต้น $210/week

3 เดือน 55,000 บาท

6 เดือน 105,000 บาท

9 เดือน 158,000 บาท

12 เดือน 211,000 บาท

Hotline: 095-368-9269

Email:info@get-study.com

Cairns College of English & Business (CCEB)
Special Prices!!

เรียน  12 weeks = $210/week (=   55,440 บาท)
เรียน 24 weeks = $200/week (= 105,600 บาท)
เรียน 36 weeks = $200/week (= 158,400 บาท)
เรียน 48 weeks = $200/week (=  211,200 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Eurocentres

เรียน  12 weeks =  $255/week (=   67,300 บาท)
เรียน 24 weeks = $200/week (=  105,600 บาท)
เรียน 36 weeks = $200/week (=  158,400 บาท)
เรียน 48 weeks = $200/week (= 211,200 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020

Oxford House College (OHC)
ลด 20%!!

เรียน 12 weeks = $264/week (=  66,500 บาท)
เรียน 24 weeks = $240/week (= 120,960 บาท)
เรียน 36 weeks = $236/week (= 178,400 บาท)
เรียน 48 weeks = $236/week (= 237 800 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020