LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT COURSES - SINGAPORE

London School of Business & Finance

หลักสูตร

หลักสูตรระยะเวลาหลักสูตรค่าเรียนทั้งหลักสูตรค่าเรียนต่อเทอมวันหดมเขตโปรโมชั่น
Diploma in Logistics and Supply Management8 เดือน7,0002,334Pro 2019
Advanced Diploma in Logistics & Supply Management 8 เดือน8,0002,667Pro 2019
Advanced Diploma in Logistics & Supply Management 18 เดือน14,0002,334Pro 2019

Contact us

รับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้