โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง San Diego

ค่าเรียนภาษาที่ซานดิเอโก้ เริ่มต้น $193.05/week

3 เดือน 71,000 บาท

9 เดือน 246,000 บาท

6 เดือน 167,000 บาท

12 เดือน 328,000 บาท

EC English Language Centres
ลด 25% 
 ฟรีค่าสมัครเรียน!  
ฟรีค่าจัดหาที่พัก!

เรียน 12 weeks = $292.50/week (= 108,800 บาท)
เรียน 24 weeks = $288.75/week (= 214,800 บาท)
เรียน 36 weeks = $288.75/week (= 322,200 บาท)
เรียน 48 weeks = $288.75/week (= 429,600 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019

Eurocentres
ลด 33%

เรียน 12 weeks = $205.02/week (=  76,200 บาท)
เรียน 24 weeks = $194.97/week (= 145,000 บาท)

เรียน 36 weeks = $187.60/week (= 209,300 บาท)
เรียน 48 weeks = $187.60/week (= 279,100 บาท)

โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Apr 2020
สามารถเริ่มเรียนได้ปี 2020 และ 2021

International House
ลด 25%

เรียน 12 weeks = $251/week (=  93,372 บาท)
เรียน 24 weeks = $292/week (= 217,248 บาท)
เรียน 36 weeks = $277/week (= 309,132 บาท)
เรียน 48 weeks = $277/week (= 412,176 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2019

Kaplan International English
ลด 25% + Free University
Placement Service
เมื่อสมัครตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียน 12 weeks = $318.75/week (= 118,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $322.50/week (= 239,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $332.50/week (= 371,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $332.50/week (= 494,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Language Studies International (LSI)
Special Prices

เรียน 12 weeks = $230/week (=  85,560 บาท)
เรียน 24 weeks = $240/week (= 178,560 บาท)
เรียน 36 weeks = $240/week (= 267,840 บาท)
เรียน 48 weeks = $240/week (= 357,120 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Oxford International English Schools
ลด 35%

เรียน 12 weeks = $193.05/week  (=  71,815 บาท)
เรียน 24 weeks = $224.90/week (= 167,326 บาท)
เรียน 36 weeks = $221.00/week (= 246,636 บาท)
เรียน 48 weeks = $221.00/week (= 328,848 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Jun 2019

Stafford House International
ลด 25%

เรียน 12 weeks = $262.50/week (=  97,650 บาท)
เรียน 24 weeks = $255.00/week (= 189,720 บาท)
เรียน 36 weeks = $247.50/week (= 276,210 บาท)
เรียน 48 weeks = $247.50/week (= 368,280 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019