โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Los Angeles

ค่าเรียนภาษาที่ลอสแอนเจลิส เริ่มต้น $221.50/week

3 เดือน 82,000 บาท

6 เดือน 265,000 บาท

6 เดือน 176,000 บาท

12 เดือน 353,000 บาท

EC English Language Centres
ลด 25% 
 ฟรีค่าสมัครเรียน!  
ฟรีค่าจัดหาที่พัก!

เรียน 12 weeks = $292.50/week (= 108,800 บาท)
เรียน 24 weeks = $288.75/week (= 214,800 บาท)
เรียน 36 weeks = $288.75/week (= 322,200 บาท)
เรียน 48 weeks = $288.75/week (= 429,600 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019

Kaplan International English
(Westwood Campus)
ลด 25% + Free University
Placement Service
เมื่อสมัครตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียน 12 weeks = $341.25/week (= 126,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $341.25/week (= 253,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $341.25/week (= 380,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $341.25/week (= 507,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Kaplan International English
(Whittier Campus)
ลด 25% + Free University
Placement Service
เมื่อสมัครตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียน 12 weeks = $318.75/week (= 118,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $322.50/week (= 239,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $332.50/week (= 371,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $332.50/week (= 494,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Sprachcaffe GEOS Language Plus

สมัคร 10 weeks + 2 weeks ฟรี!!
สมัคร 20 weeks + 4 weeks ฟรี!!
สมัคร 30 weeks + 6 weeks ฟรี!!
สมัคร 40 weeks + 8 weeks ฟรี!!

เรียน 12  weeks = $300/week (=  111,600 บาท)
เรียน 24 weeks = $300/week (= 210,800 บาท)
เรียน 36 weeks = $283/week (= 316,200 บาท)
เรียน 48 weeks = $283/week (= 421,600 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020