โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Miami

ค่าเรียนภาษาที่ไมอามี่ เริ่มต้น $195/week

3 เดือน 72,000 บาท

9 เดือน 217,000 บาท

6 เดือน 145,000 บาท

12 เดือน 290,000 บาท

EC English Language Centres-Miami
ลด 25% 
 ฟรีค่าสมัครเรียน!  
ฟรีค่าจัดหาที่พัก!

เรียน 12 weeks = $285/week (= 106,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $281.25/week (= 209,200 บาท)
เรียน 36 weeks = $281.25/week (= 313,800 บาท)
เรียน 48 weeks = $281.25/week (= 418,500 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019

Kaplan International English-Miami
ลด 25% + Free University
Placement Service
เมื่อสมัครตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียน 12 weeks = $326.25/week (= 121,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $333.75/week (= 248,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $333.75/week (= 372,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $333.75/week (= 496,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Oxford House College (OHC)-Miami
30% Off

เรียน 12 weeks = $252/week (=  93,700 บาท)
เรียน 24 weeks = $241.50/week (= 179,600 บาท)
เรียน 36 weeks = $238/week (= 265,600 บาท)
เรียน 48 weeks = $238/week (= 354,100 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020