โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Eastbourne

ค่าเรียนภาษาในปราสาทเก่าท่านดุ๊ก!! ที่อีสบอร์ท เริ่มต้น £144.90/week

3 เดือน 84,000 บาท

9 เดือน 205,900 บาท

6 เดือน 137,200 บาท

12 เดือน 275,500 บาท

Twin Group-Eastbourne
ลด 20%

เรียน 12 weeks = £171/week (=    84,000 บาท)
เรียน 24 weeks = £139.5/week (= 137,200 บาท)
เรียน 36 weeks = £139.5/week (= 205,900 บาท)
เรียน 48 weeks = £184/week (= 274,500 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020