โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Boston

ค่าเรียนภาษาที่บอสตัน เริ่มต้น $195/week

3 เดือน 72,000 บาท

9 เดือน 217,000 บาท

6 เดือน 145,000 บาท

12 เดือน 290,000 บาท

EC English Language Centres-Boston
ลด 25% 
 ฟรีค่าสมัครเรียน!  
ฟรีค่าจัดหาที่พัก!

เรียน 12 weeks = $285/week (= 106,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $281.25/week (= 209,200 บาท)
เรียน 36 weeks = $281.25/week (= 313,800 บาท)
เรียน 48 weeks = $281.25/week (= 418,500 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019

Kaplan International English-Boston
(Harvard Square Campus)
ลด 25% + Free University
Placement Service
เมื่อสมัครตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียน 12 weeks = $341.25/week (=  126,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $341.20/week (= 262,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $341.20/week (= 393,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $341.20/week (= 524,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Language Studies International (LSI)-Boston
Special Prices

เรียน 12 weeks = $230/week (=  85,560 บาท)
เรียน 24 weeks = $240/week (= 178,560 บาท)
เรียน 36 weeks = $240/week (= 267,840 บาท)
เรียน 48 weeks = $240/week (= 357,120 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Oxford House College-Boston
30% Off

เรียน 12 weeks = $238/week (=  88,500 บาท)
เรียน 24 weeks = $213.50/week (= 158,800 บาท)
เรียน 36 weeks = $206.50/week (= 230,400 บาท)
เรียน 48 weeks = $206.50/week (= 307,200 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020

Stafford House International-Boston
ลด 25%

เรียน 12 weeks = $262.50/week (=  97,650 บาท)
เรียน 24 weeks = $255.00/week (= 189,720 บาท)
เรียน 36 weeks = $247.50/week (= 276,210 บาท)
เรียน 48 weeks = $247.50/week (= 368,280 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Nov 2019

NESE-Boston
Special Prices

เรียน 12 weeks = $346.25/week (=128,800 บาท)
เรียน 24 weeks =$346.25/week (=257,600 บาท)
เรียน 36 weeks =$346.25/week (=386,400 บาท)
เรียน 48 weeks =$346.25/week (=515,200 บาท)

โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2020