โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Brighton

ค่าเรียนภาษาที่ไบรตัน เริ่มต้น £101.39/week

3 เดือน 60,000 บาท

9 เดือน 142,000 บาท

6 เดือน 120,000 บาท

12 เดือน 223,000 บาท

EC English Language Centres
ลด 25% 
 ฟรีค่าสมัครเรียน!  
ฟรีค่าจัดหาที่พัก!

เรียน 12 weeks = £195/week (=  91,200 บาท)
เรียน 24 weeks = £168.75/week (=  157,900 บาท)
เรียน 36 weeks = £168.75/week (=  236,900 บาท)
เรียน 48 weeks = £168.75/week (= 315,900 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019

Eurocentres
ลด 25%
และฟรีค่าสมัคร
และะรับส่วนลดค่าที่พัก Residence 10% เมื่อสมัครเรียน 12 weeks ขึ้นไป

เรียน 12 weeks = £202.50/week (=  98,500 บาท)
เรียน 24 weeks = £202.50/week (= 189,500 บาท)
เรียน 36 weeks = £168.75/week (= 236,900 บาท)
เรียน 48 weeks = £168.75./week (= 315,900 บาท)

โปรโมชั่นลด 25% เมื่อสมัครก่อน 31 Dec 2020
โปรโมชั่นลด ค่าสมัคร เมื่อสมัครก่อน : 31 Mar 2020 
โปรโมชั่นนี้สามารถเริ่มเรียนได้ในปี 2020 และ 2021

Language Studies International (LSI)
Special Prices

เรียน 12 weeks = £180/week (=  84,240 บาท)
เรียน 24 weeks = £150/week (= 140,400 บาท)
เรียน 36 weeks = £150/week (= 210,600 บาท)
เรียน 48 weeks = £150/week (= 280,800 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Oxford International English Schools
ลด 20%

เรียน 12 weeks = £200/week (=  93,600 บาท)
เรียน 24 weeks = £200/week (= 187,200 บาท)
เรียน 36 weeks = £200/week (= 280,800 บาท)
เรียน 48 weeks = £185/week (= 346,300 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020

Sprachcaffe GEOS Language Plus

สมัคร 10 weeks + 2 weeks ฟรี
สมัคร 20 weeks + 4 weeks ฟรี
สมัคร 30 weeks + 6 weeks ฟรี
สมัคร 37 weeks + 7 weeks ฟรี

เรียน 12 weeks = £146/week (=  68,250 บาท)
เรียน 24 weeks = £146/week (= 136,500 บาท)
เรียน 36 weeks = £146/week (= 204,700 บาท)
เรียน 44 weeks = £135/week (= 252,200 บาท)*
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020

Stafford House International
ลด 25%

เรียน 12 weeks = £195.00/week (=  91,260 บาท)
เรียน 24 weeks = £161.25/week (= 150,930 บาท)
เรียน 36 weeks = £153.75/week (= 215,865 บาท)
เรียน 48 weeks = £153.75/week (= 287,820 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019