โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Wellington

ค่าเรียนภาษาที่เวลลิงตัน เริ่มต้น $270/week

3 เดือน 70,000 บาท

9 เดือน 204,000 บาท

6 เดือน 136,000 บาท

12 เดือน 272,000 บาท

New Zealand Language Centres (NZLC)
Special Prices!!

เรียน 12 weeks = $280/week (=  70,560 บาท)
เรียน 24 weeks = $270/week (= 136,080 บาท)
เรียน 36 weeks = $270/week (= 204,120 บาท)
เรียน 48 weeks = $270/week (= 272,160 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Oct 2019