โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Perth

ค่าเรียนภาษาที่เพิร์ท เริ่มต้น $238/week

3 เดือน 62,000 บาท

9 เดือน 221,000 บาท

6 เดือน 147,000 บาท

12 เดือน 295,000 บาท

Kaplan International English
ลด 30%!!
และลดค่าสมัคร 50% เมื่อแนะนำเพื่อนมาสมัครเรียนพร้อมกัน

เรียน  12 weeks = $294/week (=  77,600 บาท)
เรียน 24 weeks = $283/week (=  149,600 บาท)
เรียน 36 weeks = $283/week (=  224,100 บาท)
เรียน 48 weeks = $283/week (= 298,800 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Lexis English
Special Prices!!

เรียน  12 weeks = $238/week (=   62,832 บาท)
เรียน 24 weeks = $280/week (=  147,840 บาท)
เรียน 36 weeks = $280/week (=  221,760 บาท)
เรียน 48 weeks = $280/week (= 295,680 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019

Navitas English
Special Prices!!

เรียน 12 weeks = $290/week (=  76,560 บาท)
เรียน 24 weeks = $280/week (= 147,840 บาท)
เรียน 36 weeks = $270/week (= 213,840 บาท)
เรียน 48 weeks = $260/week (= 274,560 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019