โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Berkeley

ค่าเรียนภาษาที่เบิร์กลีย์ เริ่มต้น $230/week

3 เดือน 85,000 บาท

6 เดือน 167,000 บาท

6 เดือน 178,000 บาท

12 เดือน 357,000 บาท

Kaplan International English
ลด 25%!! + Free University
Placement Service
เมื่อสมัครตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียน 12 weeks = $318.75/week (= 118,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $322.50/week (= 239,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $332.50/week (= 371,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $332.50/week (= 494,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Language Studies International (LSI)
Special Prices!!

เรียน 12 weeks = $230/week (=  85,560 บาท)
เรียน 24 weeks = $240/week (= 178,560 บาท)
เรียน 36 weeks = $240/week (= 267,840 บาท)
เรียน 48 weeks = $240/week (= 357,120 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019