โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง San Francisco

ค่าเรียนภาษาที่ซานฟรานซิสโก เริ่มต้น $190/week

3 เดือน 70,000 บาท

9 เดือน 212,000 บาท

6 เดือน 141,000 บาท

12 เดือน 282,000 บาท

EC English Language Centres
ลด 25% 
 ฟรีค่าสมัครเรียน!  
ฟรีค่าจัดหาที่พัก!

เรียน 12 weeks = $285/week (= 106,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $281.25/week (= 209,200 บาท)
เรียน 36 weeks = $281.25/week (= 313,800 บาท)
เรียน 48 weeks = $281.25/week (= 418,500 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019

English Language Institute (ELI)
Special Prices!!

เรียน 12 weeks = $190/week (=  70,680 บาท)
เรียน 24 weeks = $190/week (= 141,360 บาท)
เรียน 36 weeks = $190/week (= 212,040 บาท)
เรียน 48 weeks = $190/week (= 282,720 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Kaplan International English
ลด 25% + Free University
Placement Service
เมื่อสมัครตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียน 12 weeks = $315.25/week (= 121,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $333.75/week (= 248,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $333.75/week (= 372,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $333.75/week (= 496,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Language Studies International (LSI)
Special Prices!!

เรียน 12 weeks = $230/week (=  85,560 บาท)
เรียน 24 weeks = $240/week (= 178,560 บาท)
เรียน 36 weeks = $240/week (= 267,840 บาท)
เรียน 48 weeks = $240/week (= 357,120 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Shafston International College
ลด 25%!!

เรียน 12  weeks = $262.50/week (=  97,650 บาท)
เรียน 24 weeks = $255.00/week (= 189,720 บาท)
เรียน 36 weeks = $247.50/week (= 276,210 บาท)
เรียน 48 weeks = $247.50/week (= 368,280 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019