โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Chicago

ค่าเรียนภาษาที่ชิคาโก้ เริ่มต้น $247.50/week

3 เดือน 97,000 บาท

9 เดือน 276,000 บาท

6 เดือน 189,000 บาท

12 เดือน 368,000 บาท

Kaplan International English
ลด 25% + Free University
Placement Service
เมื่อสมัครตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียน 12 weeks = $326.25/week (= 121,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $333.75/week (= 248,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $333.75/week (= 372,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $333.75/week (= 496,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Stafford House International
ลด 25%

เรียน 12 weeks = $262.50/week (=   97,650 บาท)
เรียน 24 weeks = $255.00/week (= 189,720 บาท)
เรียน 36 weeks = $247.50/week (=  276,210 บาท)
เรียน 48 weeks = $247.50/week (= 368,280 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019