โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Auckland

ค่าเรียนโอ๊คแลนด์เริ่มต้น $240/week

3 เดือน 73,000 บาท

6 เดือน 120,000 บาท

9 เดือน 181,000 บาท

12 เดือน 241,000 บาท

Christchurch College of English Limited (CCEL)
Special Prices!!

เรียน 12 weeks = $351.00/week (=  88,400 บาท)
เรียน 24 weeks = $331.50/week (= 167,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $331.50/week (= 250,600 บาท)
เรียน 48 weeks = $331.50/week (= 334,100 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

EC English Language Centres
ลดค่าเรียน 30
All FREE!!!
ฟรีค่าสมัครเรียน
ฟรีค่าจัดหาที่พัก 
ฟรี Airport Transfer (one way)
และฟรีค่าสอบ IELTS!!!
เมื่อเรียน 24 หรือ 28 Lessons course
 

เรียน 12 weeks = $252/week (=   63,500 บาท)
เรียน 24 weeks = $248.50/week (=  125200 บาท)
เรียน 36 weeks = $248.50/week (= 187,800 บาท)
เรียน 48 weeks = $248.50/week  (= 250,400 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019

Kaplan International English
ลด 20%
และสมัครเรียนGeneral English 24 weeks เรียนฟรี 1 weeks
หรือสมัครเรียนคอร์สอื่นๆ 24 weeks เรีนยฟรี 2 weeks

เรียน  12 weeks = $328/week (=  82,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $320/week (=  161,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $320/week (=  241,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $320/week (= 322,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Language Studies International (LSI)
Special Prices!!

เรียน 12 weeks = $290/week (=  73,080 บาท)
เรียน 24 weeks = $240/week (= 120,960 บาท)
เรียน 36 weeks = $240/week (= 181,440 บาท)
เรียน 48 weeks = $240/week (= 241,920 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

New Zealand Language Centres (NZLC)
Special Prices!!

เรียน  12 weeks = $280/week (= 70,560 บาท)
เรียน 24 weeks = $270/week (= 136,080 บาท)
เรียน 36 weeks = $270/week (= 204,120 บาท)
เรียน 48 weeks = $270/week (= 272,160 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Oct 2019

Seafield School of English
Special Prices!!

เรียน  12 weeks = $270/week (=  68,040 บาท)
เรียน 24 weeks = $290/week (=  146,160 บาท)
เรียน 36 weeks = $290/week (= 219,240 บาท)
เรียน 48 weeks = $290/week (= 292,320 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019