โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Bath

ค่าเรียนภาษาที่บาร์ท เริ่มต้น £204/week

3 เดือน 99,000 บาท

9 เดือน 286,000 บาท

6 เดือน 190,000 บาท

12 เดือน 381,000 บาท

Kaplan International English
ลด 22%
+
สมัคร 20 weeks + 1 week ฟรี
สมัคร 30 weeks + 2 weeks ฟรี
รับส่วนลด ค่าสมัคร 50% เมื่อสมัครพร้อมเพื่อน

เรียน 12 weeks = £206.70/week  (=   96,000 บาท)
เรียน 24 weeks = £171.60./week (=  160,000 บาท)
เรียน 35 weeks = £151.89/week (= 214,000 บาท)
เรียน 48 weeks = £198.90/week (= 372,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)