โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Oxford

ค่าเรียนภาษาที่อ๊อกฟอร์ด เริ่มต้น £110/week

3 เดือน 65,000 บาท

9 เดือน 154,000 บาท

6 เดือน 102,000 บาท

12 เดือน 205,000 บาท

EC English Language Centres
ลด 25% 
 ฟรีค่าสมัครเรียน!  
ฟรีค่าจัดหาที่พัก!

เรียน 12 weeks = £202.50/week (=  94,700 บาท)
เรียน 24 weeks = £172.50/week (=  161,400 บาท)
เรียน 36 weeks = £172.50/week (=  242,100 บาท)
เรียน 48 weeks = £172.50/week (= 322,900 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Dec 2019

Kaplan International English - Oxford
ลด 20%
+
สมัคร 20 weeks + 1 week ฟรี
สมัคร 30 weeks + 2 weeks ฟรี
รับส่วนลด ค่าสมัคร 50% เมื่อสมัครพร้อมเพื่อน

เรียน 12 weeks = £212/week  (=   99,000 บาท)
เรียน 24 weeks = £176/week (=  164,000 บาท)
เรียน 35 weeks = £160.91/week (= 219,000 บาท)
เรียน 48 weeks = £204/week (= 381,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)

Oxford House College (OHC)
ลด 25%!!

เรียน 12 weeks = £153.75/week (= 71,500 บาท)
เรียน 24 weeks = £135/week (=  126,300 บาท)
เรียน 36 weeks = £131.25/week (= 184,200 บาท)
เรียน 48 weeks = £131.25/week (= 234,700 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020

Oxford International English Schools
ลด 20%!!

เรียน 12 weeks = £160.80/week (=  75,254 บาท)
เรียน 24 weeks = £142.40/week (= 133,286 บาท)
เรียน 36 weeks = £142.40/week (= 199,930 บาท)
เรียน 48 weeks = £142.40/week (= 266,573 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Aug 2019