โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Calgary

ค่าเรียนภาษาที่คาลการี เริ่มต้น $175.50/week

3 เดือน 50,000 บาท

9 เดือน 190,000 บาท

6 เดือน 127,000 บาท

12 เดือน 254,000 บาท

Oxford House College
ลด 25%!!

เรียน 12 weeks = $225/week (=  64,800 บาท)
เรียน 24 weeks = $202.50/week (= 116,600 บาท)
เรียน 36 weeks = $195/week (= 168,400 บาท)
เรียน 48 weeks = $195/week (= 244,600 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020

Sprachcaffe GEOS Language Plus

สมัคร 10 weeks + 2 weeks ฟรี
สมัคร 20 weeks + 4 weeks ฟรี
สมัคร 30 weeks + 6 weeks ฟรี
สมัคร 40 weeks + 8 weeks ฟรี

เรียน 12  weeks = $246/week (=  70,800 บาท)
เรียน 24 weeks = $234/week (= 132,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $229/week (= 198,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $229/week (= 264,000 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020

Stafford House International
ลด 30%!!

เรียน 12 weeks = $210/week (=  60,480 บาท)
เรียน 24 weeks = $196/week (=  112,896 บาท)
เรียน 36 weeks = $189/week (= 163,296 บาท)
เรียน 48 weeks = $189/week (= 217,728 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019