"โรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดในโกลด์โคสท์"

Inforum Educatin Australia ตั้องยู่ในเมืองโกลด์โคสท์รัฐควีนส์แลนด์ เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษคุณภาพสอนด้านสื่อการสือนทันสมัย นักเรียนจะได้เรียนภาษาอย่างสนุกสนาน ทำให้พัฒนาการภาษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านัน้น Inforum Education Australia ยังได้รับรางวัล Star Awards Lanaguage School Southern Hemisphere ติตต่อกัน 3ปีซ้อน และเป็นโรงเรียนภาษาอันดับที่ 11 ที่ได้เป็นสมาชิกของ IALC อีกด้วย

  • General English
  • IELTS Preparation
  • Cambridge FCE Exam
  • English Exam Preparation (CAE)
  • English + Demi Pair
  • Barista Training (Short course)
  • Responsible Service of Alcohol (Short course)
  • Learn to Surf (Short course)
  • PADI Diving course (Short course)

Address: 13-15 Short Street, Southport QLD 4215 ,Australia