โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Fort Lauderdale

ค่าเรียนภาษาที่ฟอร์ต ลอเดอร์เดล เริ่มต้น $260/week

3 เดือน 96,000 บาท

6 เดือน 299,000 บาท

6 เดือน 199,000 บาท

12 เดือน 398,000 บาท

LAL Language Centres
ลด 20% + ฟรี Airport Pick Up

เรียน 12 weeks = $260/week (=  96,720 บาท)
เรียน 24 weeks = $268/week (=  199,392 บาท)
เรียน 36 weeks = $268/week (= 299,088 บาท)
เรียน 48 weeks = $268/week (= 398,784 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 May 2019