โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Santa Barbara

ค่าเรียนภาษาที่ซานต้าบาบาร่า เริ่มต้น $297.50/week

3 เดือน 110,000 บาท

9 เดือน 339,000 บาท

6 เดือน 226,000 บาท

12 เดือน 453,000 บาท

Kaplan International English
ลด 25% + Free University
Placement Service
เมื่อสมัครตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

เรียน 12 weeks = $318.75/week (= 118,000 บาท)
เรียน 24 weeks = $322.50/week (= 239,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $332.50/week (= 371,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $332.50/week (= 494,000 บาท)

รับสิทธิโปรโมชั่นนี้เมื่อสมัครก่อน 
31 Mar 2020
(และเริ่มเรียนก่อน 30 Sep 2020)