โปรโมชั่นโรงเรียนสอนภาษาในเมือง Victoria

ค่าเรียนภาษาที่วิคเทอเรีย เริ่มต้น $175.50/week

3 เดือน 50,000 บาท

9 เดือน 190,000 บาท

6 เดือน 127,000 บาท

12 เดือน 254,000 บาท

Sprachcaffe GEOS Language Plus

สมัคร 10 weeks + 2 weeks ฟรี!!
สมัคร 20 weeks + 4 weeks ฟรี!!
สมัคร 30 weeks + 6 weeks ฟรี!!
สมัคร 40 weeks + 8 weeks ฟรี!!

เรียน 12  weeks = $246/week (=  70,800 บาท)
เรียน 24 weeks = $234/week (= 132,000 บาท)
เรียน 36 weeks = $229/week (= 198,000 บาท)
เรียน 48 weeks = $229/week (= 264,000 บาท)
โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2020