Miami

Oxford House College (OHC)

เรียน 12 weeks = $195/week (=   74,880 THB) เรียน 24 weeks = $195/week (= 149,760 THB) เรียน 36 weeks = $195/week (= 224,640 THB) เรียน 48 weeks = $195/week (= 299,520 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019