Miami

Oxford House College (OHC)

เรียน 12 weeks = $195/week (=   74,880 THB) เรียน 24 weeks = $195/week (= 149,760 THB) เรียน 36 weeks = $195/week (= 224,640 THB) เรียน 48 weeks = $195/week (= 299,520 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

EC English Language Centres

เรียน 12 weeks = $277.50/week (= 106,560 THB) เรียน 24 weeks = $273.75/week (= 210,240 THB) เรียน 36 weeks = $273.75/week (= 315,360 THB) เรียน 48 weeks = $273.75/week (= 420,480 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019