ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลประเทศ​

อเมริกา

ระบบการศึกษาของอเมริกา

Education LevelAGESTUDENT YEARDEGREEDEGREEENTRANCE EXAM
Graduate School
ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก
22+Professional SchoolM.DMCAT
J.DLSAT
Doctoral CandidateDoctoral ProgramPh.DGMAT or GRE
Master's CandidateMaster's ProgramM.A/M.B.A/M.SGMAT or GRE
Undergraduate School (College or University)
ระดับปริญญาตรี
21SeniorFour-Year CollegeB.A/B.S
20Junior
19SophomoreTwo-Year CollegeA.A/A.S
18FreshmanSAT
Secondary School
ระดับมัธยม
17Grade 12Senior High SchoolDiploma
16Grade 11
15Grade 10
14Grade 9
13Grade 8
12Grade 7
Primary School
ระดับประถม
6-11Grade 1-6
Kindergarten
ระดับอนุบาล
4-5Kindergarten

การเมืองการปกครอง

สหรัฐเป็นสหพันธรัฐเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังรอดมาถึงปัจจุบัน เป็นสาธารณรัฐแบบมีรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน “ซึ่งการปกครองโดยฝ่ายข้างมากถูกจำกัดโดยสิทธิฝ่ายข้างน้อยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย” มีการวางระเบียบการปกครองด้วยระบบตรวจสอบและถ่วงดุลที่นิยามตามรัฐธรรมนูญสหรัฐ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ สำหรับปี 2016 สหรัฐจัดอยู่ในอันดับที่ 21 ตามดัชนีประชาธิปไตย และอันดับที่ 18 ในดัชนีการรับรู้การฉ้อราษฎร์บังหลวง

ในระบบสหพันธรัฐนิยมอเมริกา ปกติพลเมืองอยู่ใต้บังคับแห่งการปกครองสามระดับ คือ สหพันธรัฐ รัฐและท้องถิ่น หน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นปกติแบ่งกันระหว่างรัฐบาลเทศมณฑล (county) และเทศบาล ในเกือบทุกกรณี ข้าราชการฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งแบบคะแนนเสียงที่เหนือกว่าของพลเมืองแบ่งตามเขต ไม่มีการมีผู้แทนตามสัดส่วนในระดับสหพันธรัฐ และพบน้อยในระดับล่างกว่า

รัฐบาลกลางประกอบด้วยสามอำนาจ ได้แก่

สภานิติบัญญัติ: รัฐสภาซึ่งใช้ระบบสองสภา ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ออกกฎหมายกลาง ประกาศสงคราม รับรองสนธิสัญญา มีอำนาจผ่านงบประมาณ (power of the purse) และมีอำนาจฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่ง ซึ่งสามารถถอดถอนสมาชิกรัฐบาลปัจจุบันได้


ฝ่ายบริหาร: ประธานาธิบดีเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด สามารถใช้สิทธิยับยั้งร่างกฎหมายก่อนมีผลใช้บังคับ (แต่สามารถถูกรัฐสภาแย้งได้) และแต่งตั้งสมาชิกคณะรัฐมนตรี (โดยการอนุมัติของวุฒิสภา) และข้าราชการอื่น ซึ่งปกครองและใช้บังคับกฎหมายและนโยบายกลาง


ฝ่ายตุลาการ: ศาลสูงสุดและศาลกลางระดับล่างกว่า ซึ่งผู้พิพากษามาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีด้วยการอนุมัติของวุฒิสภา ตีความกฎหมายและยกเลิกกฎหมายที่วินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ภูมิอากาศ

สหรัฐเนื่องจากมีขนาดใหญ่และความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ จึงมีลักษณะอากาศหลายชนิด ทางตะวันออกของเส้นเมอริเดียนที่ 100 ลักษณะอากาศมีตั้งแต่ภาคพื้นทวีปชื้นทางเหนือถึงกึ่งเขตร้อนชื้นทางใต้ ที่ราบใหญ่ทางตะวันตกของเส้นเมอริเดียนที่ 100 เป็นกึ่งแห้งแล้ง เขาทางตะวันตกส่วนใหญ่มีลักษณะอากาศแบบแอลป์ ลักษณะอากาศเป็นแบบแห้งแล้งในแอ่งใหญ่ ทะเลทรายในภาคตะวันตกเฉียงใต้ เมดิเตอร์เรเนียนในรัฐแคลิฟอร์เนียชายฝั่ง และมหาสมุทรในชายฝั่งรัฐออริกอนและทางใต้ของรัฐอะแลสกา รัฐอะแลสกาส่วนใหญ่เป็นแบบกึ่งอาร์กติกหรือขั้วโลก รัฐฮาวายและปลายใต้สุดของรัฐฟลอริดามีลักษณะอากาศแบบเขตร้อน เช่นเดียวกับดินแดนที่มีประชากรอยู่อาศัยในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิก อากาศสุดโต่งพบไม่บ่อย โดยรัฐที่ติดอ่าวเม็กซิโกมีความเสี่ยงเกิดพายุเฮอร์ริเคน และทอร์เนโดส่วนใหญ่ของโลกเกิดในประเทศ โดยเกิดในบริเวณตรอกทอร์เนโดแถบมิดเวสต์และภาคใต้เป็นหลัก
(ขอบคุณข้อมูลจากเวป วิกิพีเดีย)

เวลา

เวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา
สหรัฐฯ มีเวลาท้องถิ่น ที่เหลื่อมกันตามพื้นที่ (Time Zone) ดังนี้

* Greenwich Mean Time คือ เวลา ณ เมือง Greenwich ในประเทศอังกฤษ ซึ่งตั้งอยู่ที่Prime Meridian (zero longitude)
** ระหว่างวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนจนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม เวลาจะต่างจากเมืองไทยน้อยลง 1 ช.ม. คือ จากเดิมช้ากว่ากัน 12 ชม. ก็จะเป็น 11 ช.ม.เป็นต้น
(ขอบคุณข้อมูลจากเวป สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา)

พื้นที่GMT* เทียบกับเวลาในประเทศไทย
Eastern Standard Time-5ช้ากว่าไทย 12 ช.ม.**
Central Standard Time-6ช้ากว่าไทย 13 ช.ม.**
Mountain Standard Time-7ช้ากว่าไทย 14 ช.ม.**
Pacific Standard Time-8ช้ากว่าไทย 15 ช.ม.**
หมู่เกาะ Hawaii-10ช้ากว่าไทย 17 ช.ม.**

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหลักสูตร

Get Study ให้คำแนะนำหลักสูตรครอบคลุมหลายระดับชั้น เราเป็นตัวแทนโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศมากมาย คุณสามารถศึกษาข้อมูลของสถาบันได้ในขั้นตอนนี้ และถ้าสนใจสถาบันไหน โปรดติดต่อเพื่อรับคำแนะนำและประเมินค่าใช้จ่ายเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อเรา

เพื่อรับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้