ทุนออสเตรเลีย 2020

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาออสเตรเลีย (2020)​

James Cook University, Brisbane – Australia
เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย Top 2% ของโลก

มอบทุนแก่นักศึกษาไทยผุ้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโททุกสาขา มูลค่ากว่า $23,100 หรือ 5แสนกว่าบาท สำหรับผู้สมัครเรียนในปี 2020 (ทุนนี้มีจำนวนจำกัด)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *