news

EAP Course คอร์สภาษาเพื่อเรียนต่อมหาลัยออสเตรเลีย ใช้แทนผล IELTS ได้!!

คิดเรียนต่อมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย…แต่ทำคะแนนสอบ IELTS ได้น้อย… คอร์สนี้ช่วยคุณได้ EAP Course -English for Academic Purposesใช้ผลคะแนน EAP แทนผลสอบIELTSก็ต่อยูได้ EAP Course คืออะไร? EAP course สอนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้เรียนต่อมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย เนื้อหาสำคัญในการเรียนเน้นสอน Writing Skill ได้ทักษะการเขียน AssisgnmentReading Skill ได้ฝึกอ่านเร็ว และจับใจความได้Lisenting Skill ฟังจับใจความบทความได้เก่งSpeaking Skill รู้เทคนิคการพูดตรงประเด็นแบบวิชาการVocabulary ได้เรียนรู้คำศัพท์วิชาการเพิ่มGrammar ได้เรียนรู้โครงสร้างการเขียนที่ถูกต้อง https://youtu.be/ekzskuBFEQc มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย เรียกผลคะแนนIELTS เท่าไหร่? ปกติแล้วจะเข้าเรียนต่อปริญญาตรีมหาลัยออสเตรเลียใช้ผลคะแนน IELTS 6.0 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และ 6.5 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท จะเรียนคอร์สภาษา EAP ต้องมีผลIELTS เท่าไหร่? เพียงมีผลคะแนน IELTS 4.5 ก็เข้าเรียนคอร์ส EAPได้ 🏆เมื่อจบหลักสูตร EAP นี้จะได้อะไรบ้าง? …

EAP Course คอร์สภาษาเพื่อเรียนต่อมหาลัยออสเตรเลีย ใช้แทนผล IELTS ได้!! Read More »

สถานทูตสหรัฐอเมริกาปรับอัตราค่าวีซ่า

เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทบทวนข้อตกลงและการดำเนินการออกวีซ่าตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (reciprocity) สำหรับวีซ่าชั่วคราว หรือ nonimmigrant visa ทั่วโลก สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ จะเริ่มใช้ตารางที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใหม่สำหรับวีซ่าชั่วคราวบางประเภทสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตามรายละเอียดด้านล่าง กฎหมายสหรัฐฯ กำหนดให้คิดค่าธรรมเนียมและอายุของวีซ่าสหรัฐฯ สำหรับประเทศหนึ่งๆ ตามแนวปฏิบัติที่พลเมืองสหรัฐฯ ได้รับในประเทศนั้นๆ ตราบเท่าที่สามารถทำได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผลต่ออายุของวีซ่าบางประเภท และต่อค่าธรรมเนียมตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทนในการออกวีซ่า (reciprocity fee) เพื่อให้สอดคล้องกับอายุของวีซ่าที่พลเมืองสหรัฐฯ ได้รับ และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเมื่อสมัครขอวีซ่าประเภทต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันจากรัฐบาลไทย ประเด็นสำคัญที่ควรทราบคือ การออกวีซ่าตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทนนั้นไม่ใช่การระบุระยะเวลาที่บุคคลสามารถพำนักในสหรัฐฯ ได้ โดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (CBP) จะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาดังกล่าวที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไป นักเรียนนักศึกษาที่ถือวีซ่าประเภท F1 (และผู้ติดตามที่ถือวีซ่าประเภท F2) จะได้รับอนุญาตให้พำนักในสหรัฐฯ ได้ ตราบเท่าที่ยังมีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ ไม่ว่าวีซ่าประเภท F จะหมดอายุหรือไม่ก็ตาม แต่หากนักเรียนนักศึกษาเดินทางออกจากสหรัฐฯ ภายหลังวีซ่าหมดอายุแล้ว นักเรียนนักศึกษาจะต้องสมัครขอรับวีซ่าใหม่ที่สถานทูตสหรัฐฯ หรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ แม้ว่าจะยังมีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ก็ตาม ข้อมูลจาก Facebook สถานทูตสหรัฐฯและสถานทกงสุลในประเทศไทย ประกาศการแก้ไขข้อมูลการออกวีซ่าตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity)​

Notre-Dame International High School in Paris

เรียนต่อไฮสคูลที่ปารีสดินแดนแห่งฝัน!!! Notre-Dame International High School Day & Boarding School ในกรุงปารีส-ฝรั่งเศส เปิดสอนหลักสูตร IB Diploma Program แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย  (Year 10 – 12) ไฮสคูลในกรุงปารีส ระบอเมริกัน IB Diploma Program หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ในขณะที่ดำเนินการสอนแบบระบบอเมริกัน และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 3,000 คน มีจำนวนนักเรียนต่างชาติ 50 คน History Notre-Dame International High School จัดทำการสอนโดย “Les Oiseaux” ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Nacel France เริ่มก่อตั้งในปี 1929 ในพื้นที่ของปราสาท Chateau de Verneuil โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่สวยงามมีพื้นที่กว่า 13 เฮคเตอร์ (Hectare) แวดล้อมด้วยสวนและต้นไม้ที่มีอายุมากกว่าศตวรรษปราสาท …

Notre-Dame International High School in Paris Read More »

เมืองโกลด์โคสท์และเพริ์ทออสเตรเลีย รัฐฯอนุมัติวีซ่าให้เพิ่มอีก 25,000 คน !!!

เมืองโกลด์โคสท์ออสเตรเลีย รัฐฯอนุมัติวีซ่าให้เพิ่มอีก 25,000 คน !!! ต่อไปเมืองโกลด์โคสท์ และเพริ์ทของออสเตรเลียจะคึกคักและเต็มไปด้วยชาวต่างชาติรวมทั้งนักเรียนต่างชาติที่มาจากทั่วทุกมุมโลก เนื่องจากอิมมิเกรชั่นออสเตรเลียได้ประกาศยกระดับเมืองโกลด์โคสท์และเพิร์ทจาก ‘majoy city’ เป็น ‘regional’ ส่งผลให้ immigration สามารถอนุมัติวีซ่าแก่นักเรียนชาวต่างชาติที่จะมาเรียนที่เมืองโกลด์โคสท์และเพริ์ทได้จำนวนมากขึ้นอีก นายกรัฐมนตรี สก๊อต มอริสัน กล่าวว่ารัฐฯออสเตรเลียใช้โปรแกรมอิมมิเกรชั่นนี้ช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจต่างๆในท้องถิ่น อาทิ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์สุขภาพ ในขณะเดียวกันยังช่วยดึงดูดชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงานและนักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาต่อ นั่นหมายถึงโอกาสการทำงานและการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2019นี้ 

เรียนจบออสเตรเลีย 2 ปี ทำงานต่อได้อีก 2-4 ปี รู้ยัง!

Temporary Graduate Visa (Subclass 485) จบหลักสูตรออสเตรเลียแล้ว ใครอยากทำงานต่อ ต้องอ่าน !! วีซ่าประเภทนี้จะช่วยให้คุณได้ทำงานที่ออสเตรเลียต่ออีก 2 ปี และอาจได้สูงสุดถึง 4 ปี !!! มาดูกัน จบหลักสูตรไหน ขอวีซ่าทำงานต่อได้บ้าง? – ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรวิชาชีพระยะเวลา 2 ปี โดยสามารถยื่นขอวีซ่าประเภท “Grauduate Work Stream”ภายหลังเรียนจบไม่เกิน 6 เดือน คุณสมบัติผู้ยื่นวีซ่า อายุไม่เกิน 50 ปี มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องในรายการสายอาชีพของออสเตรเลีย (Skill Occupation List) ได้รับการประเมินว่าสายอาชีพที่จะทำงานนั้นเหมาะสมตรงกับสายอาชีพที่อยู่ในลิสรายการสายอาชีพของออสเตรเลีย สิทธิของผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ สามารถทำงานที่ออสเตรเลียได้ถึง 18 เดือนหลังเรียนจบ สามารถพาครอบครัวมาอยู่ที่ออสเตรเลียได้ในช่วงระยะเวลาที่ถือวีซ่านี้ เอกสารสำคัญต้องมีก่อนยื่นวีซ่าก่อนทำการยื่นขอวีซ่านั้น ทุกคนจะต้องไปขอจดหมายรับรองจากองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน จดหมายนี้จะต้องใช้ยื่นตอนขอวีซ่าด้วย โดยสามารถเข้าไปเช็คได้ในลิ้งค์เวปไซต์ของสถานทูตออสเตรเลียว่าสายอาชีพของเราจะต้องไปติดต่อที่หน่วยงานไหนCheck Skill Occupation Listhttps://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list Step by Step วิธีสมัครขอวีซ่า เมื่อจบการศึกษาให้รีบเริ่มขั้นตอนรวบรวมเอกสารด่วนหน่อยนะคะ …

เรียนจบออสเตรเลีย 2 ปี ทำงานต่อได้อีก 2-4 ปี รู้ยัง! Read More »

เรียนต่อมหาลัย Top UK ไม่ยาก

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque …

เรียนต่อมหาลัย Top UK ไม่ยาก Read More »

5 อันดับ ทำให้ออสเตรเลียไม่เหมือนใคร

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque …

5 อันดับ ทำให้ออสเตรเลียไม่เหมือนใคร Read More »

วีซ่าออสเตรเลียใครว่ายาก

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque …

วีซ่าออสเตรเลียใครว่ายาก Read More »