Melbourne

Oxford House College (OHC)

เรียน 12 weeks = $268/week (=   73,968 THB) เรียน 24 weeks = $248/week (= 136,896 THB) เรียน 36 weeks = $244/week (= 202,032 THB) เรียน 48 weeks = $244/week (= 269,376 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

International House (ih)

เรียน 12 weeks = $260/week (=   71,760 THB) เรียน 24 weeks = $235/week (= 129,720 THB) เรียน 36 weeks = $235/week (= 194,580 THB) เรียน 48 weeks = $235/week (= 259,440 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019

ILSC Language School

เรียน 12 weeks = $285/week (=   78,660 THB) เรียน 24 weeks = $280/week (= 154,560 THB) เรียน 36 weeks = $280/week (= 231,840 THB) เรียน 48 weeks = $280/week (= 309,120 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Universal English

เรียน 12 weeks = $240/week (=   66,240 THB) เรียน 24 weeks = $240/week (= 132,480 THB) เรียน 36 weeks = $190/week (= 157,320 THB) เรียน 48 weeks = $190/week (= 209,760 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Lonsdale Institute

เรียน 12 weeks = $215.42/week (=   59,455 THB) เรียน 24 weeks = $215.42/week (= 118,910 THB) เรียน 36 weeks = $215.42/week (= 178,365 THB) เรียน 48 weeks = $215.42/week (= 237,820 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : สำหรับผู้ที่สมัครและชำระค่าเรียนภายใน 30 Sep 2019

Holmesglen School

ค่าเรียนภาษาอังกฤษAUD $195 pw  (จากราคา AUD $260) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Australian National College (ANC)

เรียน 12 weeks = $200/week (=  55,200 THB) เรียน 24 weeks = $200/week (= 110,400 THB) เรียน 36 weeks = $200/week (= 165,600 THB) เรียน 48 weeks = $200/week (= 220,800 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019