เมืองโกลด์โคสท์และเพริ์ทออสเตรเลีย รัฐฯอนุมัติวีซ่าให้เพิ่มอีก 25,000 คน !!!

เมืองโกลด์โคสท์ และเพริ์ทออสเตรเลีย รัฐฯอนุมัติวีซ่าเพิ่มอีก 25,000 คน !!!

ต่อไปเมืองโกลด์โคสท์ และเพริ์ทของออสเตรเลียจะคึกคักและเต็มไปด้วยชาวต่างชาติรวมทั้งนักเรียนต่างชาติที่มาจากทั่วทุกมุมโลก เนื่องจากอิมมิเกรชั่นออสเตรเลียได้ประกาศยกระดับเมืองโกลด์โคสท์และเพิร์ทจาก ‘majoy city’ เป็น ‘regional’ ส่งผลให้ immigration สามารถอนุมัติวีซ่าแก่นักเรียนชาวต่างชาติที่จะมาเรียนที่เมืองโกลด์โคสท์และเพริ์ทได้จำนวนมากขึ้นอีก

นายกรัฐมนตรี สก๊อต มอริสัน กล่าวว่ารัฐฯออสเตรเลียใช้โปรแกรมอิมมิเกรชั่นนี้ช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจต่างๆในท้องถิ่น อาทิ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์สุขภาพ ในขณะเดียวกันยังช่วยดึงดูดชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงานและนักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาต่อ นั่นหมายถึงโอกาสการทำงานและการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2019นี้