โปรโมชั่นคอร์สวิชาชีพที่สิงคโปร์

5 เหตุผลโดนๆ ที่หลายคนเลือกเรียนต่อสิงคโปร์

 • ใกล้เมืองไทยเพียง 2.5 ชั่วโมง

 • ความเป็นอยู่ปลอดถัย

 • การเดินทางภายในประเทศสะดวก

 • ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารแถมได้ฝึกภาษาจีนด้วย

 • คอร์สประกาศนียบัตรคุณภาพ พร้อมได้ฝึกงานด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

เรียนกี่วัน?

 • บุคคลทั่วไปที่อาจจบการศึกษาระดับปริญญาแล้ว แต่ต้องการความรู้เสริมในสาขาต่างๆ หรือ
 • นักเรียนที่จบ ม.4 ขึ้นไป และต้องการเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์
  (วิชาเรียนในหลักสูตรนี้สามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในมหาลัยของสิงคโปร์ได้)
 • ระยะเวลาเรียน : 1 – 3 ปี
 • เรียน 2-3 วัน/สัปดาห์
 • มีฝึกงาน (ในบางหลักสูตร)​

Programs & Promotion :

BUSINESS

PROMOTION
เริ่มต้น SGD$3,500
77,000 บาท/เทอม

ACCOUNT
FINANCE

PROMOTION
เริ่มต้น SGD$3,500
77,000 บาท/เทอม

LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

PROMOTION
เริ่มต้น SGD$3,500
77,000 บาท/เทอม

HOSPITALITY MANAGEMENT

PROMOTION
เริ่มต้น $2,500
55,000 บาท/เทอม

Contact us

รับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้