เรียนจบออสเตรเลีย 2 ปี ทำงานต่อได้อีก 2-4 ปี รู้ยัง!

Temporary Graduate Visa (Subclass 485)

จบหลักสูตรออสเตรเลียแล้ว ใครอยากทำงานต่อ ต้องอ่าน !!
วีซ่าประเภทนี้จะช่วยให้คุณได้ทำงานที่ออสเตรเลียต่ออีก 2 ปี
และอาจได้สูงสุดถึง 4 ปี !!!

มาดูกัน จบหลักสูตรไหน ขอวีซ่าทำงานต่อได้บ้าง?

แบ่งเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1: Graduate Work Stream

วีซ่านี้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนจบคอร์สวิชาชีพหลักสูตร 2ปี
และเรียนจบมาตรงสายวิชาชีพที่ต้องการของออสเตรเลีย
วีซ่านี้จะอนุญาตให้คุณอยู่อาศัย เรียน และทำงานที่ออสเตรเลียได้ต่ออีก 18-24 เดือน

สายวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของออสเตรเลีย เช่น
Chef, Nurse, Accountant, Automotive, Aged Care, งานช่างหลายสาขา รวมถึง Airconditioning and Refrigeration,Wall and Floor Tiler, Carpenter, Engineer หลายสาขา รวมถึง Telecommunication, Electrician, Occupational Therapist, Roof Plumber (ช่างประปา), Small Engine Mechanic, Social Worker, Veterinarian
(updated Jan 2022)

เกณฑ์หลักๆในการยื่นขอวีซ่านี้ ผุ้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ถือวีซ่าอยู่ขณะจะยื่น
 • มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องในรายการสายอาชีพของออสเตรเลีย (Skill Occupation List)
 • ได้รับการประเมินว่าสายอาชีพที่จะทำงานนั้นเหมาะสมตรงกับสายอาชีพที่อยู่ในลิสรายการสายอาชีพของออสเตรเลีย

  Check Skill Occupation List
  https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list

 • โดยปกติวีซ่านี้อนุญาตให้ทำงานที่ออสเตรเลียได้ถึง 18 เดือนหลังเรียนจบ
  แต่ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2021 เป็นต้นไป มีการขยายระยะเวลาให้ทำงานได้มากถึง 24 เดือนเป็นการชั่วคราว
 • สามารถพาครอบครัวมาอยู่ที่ออสเตรเลียได้ในช่วงระยะเวลาที่ถือวีซ่านี้

ก่อนทำการยื่นขอวีซ่านั้น ทุกคนจะต้องไปขอจดหมายรับรองจากองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน จดหมายนี้จะต้องใช้ยื่นตอนขอวีซ่าด้วย โดยสามารถเข้าไปเช็คได้ในลิ้งค์เวปไซต์ของสถานทูตออสเตรเลียว่าสายอาชีพของเราจะต้องไปติดต่อที่หน่วยงานไหน

เมื่อจบการศึกษาให้รีบเริ่มขั้นตอนรวบรวมเอกสารด่วนหน่อยนะคะ เนื่องจากผู้ที่เรียนจบหลักสูตรวิชาชีพอาจต้องใช้เวลาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรอจดหมายรับรอง
หากวีซ่านักเรียนหมดอายุลงแล้ว ก็ยังคงสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ภายใน 6 เดือนหลังจบหลักสูตรวิชาชีพ อย่าพลาดโอกาสนะคะ !!
อ่านขั้นตอนสมัครโดยละเอียดได้จากเวปไซต์นี้
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485/graduate-work#HowTo

ประเภทที่ 2: Post-Study Work Stream

วีซ่านี้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เพิ่งเรียนจบหลักสูตรปริญญาของออสเตรเลีย วีซ่านี้จะอนุญาตให้คุณอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลีย เรียน และทำงาน ที่ออสเตรเลียได้ต่ออีก 2-4 ปี

เกณฑ์หลักๆในการยื่นขอวีซ่านี้ ผุ้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ได้ผ่านการสมัครขอวีซ่าและได้รับวีซ่านักเรียนครั้งแรกตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2011 เป็นต้นไป
 • ถือวีซ่าถูกกฎหมายของออสเตรเลีย
 • หลักสูตรที่เรียนจบเป็นหลักสูตรที่มี CRICOS-Registered
 • สามารถทำงานที่ออสเตรเลียระยเวลา 2-4 ปีได้หลังเรียนจบ
  (ทั้งนี้ระยะเวลามากน้อยขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียนจบมา)
 • สามารถพาครอบครัวมาอยู่ที่ออสเตรเลียได้ในช่วงระยะเวลาที่ถือวีซ่านี้

ท่านใดที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาเช่นปริญญาตรี ปริญญาโท ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 2 ปี สามารถยื่นขอวีซ่าประเภท “Post-Study Work Stream” นี้ได้ทันทีหลังเรียนจบ โดยต้องยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ภายใน 6 เดือนหลังเรียนจบเท่านั้น
(หลักสูตรที่เรียนมาจะต้องจดทะเบียน CRICOS registered ด้วยนะคะ)

ควรเริ่มขอวีซ่าทันที หลังจากได้รับจดหมายคอนเฟริมจบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันศึกษา
และต้องสมัครขอวีซ่าภายใน 6 เดือนจากวันที่ระบุในจดหมายคอนเฟริมจบการศึกษา

อ่านขั้นตอนสมัครโดยละเอียดได้จากเวปไซต์นี้
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485/graduate-work#HowTo

ประเภทที่ 3: Second Post-Study Work Stream

วีซ่านี้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ได้ถือ Temporary Graduate Visa มาแล้ว และเป็นผู้เรียนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย


วีซ่านี้จะอนุญาตให้คุณอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลีย เรียน และทำงาน ที่ออสเตรเลียได้ต่ออีก 2-4 ปี