นิวซีแลนด์เริ่มเปิดประเทศ 30 เมษายน 2022

นิวซีแลนด์เริ่มเปิดประเทศ 30 เมษายน 2022

Chris Hipkins รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Covid-19 ประกาศแล้ว อนุญาติให้กลุ่มประเทศที่จัดอยู่ในหมวด Medium Risk (รวมประเทศไทย) ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบโดสสามารถเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้โดยไมต้องกักตัวตามมาตราการ MIQ (แต่ยังต้องกักตัวระยะเวลา 7 วัน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2022 (2565) เป็นต้นไป

– มีผลตรวจโควิดเป็นลบ

– มีใบรับรองฉีดวัคซีนครบ

– แสดงใบประวัติการเดินทาง

– ได้รับการตรวจโควิดในวันที่มาถึง

– ต้องกักตัว 7 วัน และ

   ต้องได้รับการตรวจโควิดอีกครั้งนึงก่อนเข้าสังคม

เรียนต่อ NZ ทุกระดัีบชั้น ปรึกษา Getstudy

Hotline: 095-368-9269

Email:info@get-study.com

About Get Study

Established since 2007
(พ.ศ.2550)

Get study เป็นบริษัทจดทะเบียนในนาม บริษัท เก็ท สตัดดิ แอ๊ดไวซ์ จำกัด ก่อตั้งปี 2007 (พ.ศ.2550) โดยคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ University of Sydney  University of Technology  และ Macquarie University

บริการหลัก
ของ GET STUDY

ให้คำปรึกษาแนะแนวและสมัครเรียนหลักสูตรทุกระดับชั้นเรียน
ในต่างประเทศ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล จึงส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยได้มีการขยายการให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อออกไปในหลายประเทศ โดยมุ่งเน้นให้คำปรึกษาแนะแนว และช่วยประสานงานการสมัครเรียนเป็นหลักในหลายประเทศชั้นนำ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น

บริการเสริม

บริการอื่นๆแบบครบวงจร
  • บริการยื่นวีซ่า
  • บริการแปลเอกสาร
  • บริการจองที่พักในต่างประเทศ
  • บริการรับส่งสนามบินในต่างประเทศ
  • บริการซื้อประกันการเดินทาง
  • จัดคอร์สอบรมเตรียมเดินทางแก่นักเรียนผู้ได้รับวีซ่าอนุมัติแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศด้วยความมั่นใจ