ซัมเมอร์ที่เมืองเคมบริจด์-ประเทศอังกฤษ

cambridge-449209_1280

ซัมเมอร์ที่เมืองเคมบริจด์ประเทศอังกฤษ

ระยะเวลา 4 สัปดาห์
วันที่เดินทาง: 5 เม.ย – 2 พ.ค. 2563

ราคา 176,000 บาท

ซัมเมอร์ที่เมืองโอ๊คแลนด์-นิวซีแลนด์

ireland-1985088_1280

ซัมเมอร์ที่เมืองโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลา 3 สัปดาห์

วันที่เดินทาง: 5 เม.ย – 25 เม.ย. 2563

ราคา 135,000 บาท

ซัมเมอร์ที่ประเทศสิงคโปร์

singapore-1637475_1280

ซัมเมอร์ที่ประเทศสิงคโปร์

ระยะเวลา 2 สัปดาห์

วันที่เดินทาง: 5 เม.ย – 18 เม.ย. 2563

ราคา 89,000 บาท

ซัมเมอร์ที่เมืองเพิร์ทประเทศออสเตรเลีย

australia-1180394_1280

ซัมเมอร์ที่เมืองเพิร์ทประเทศออสเตรเลีย

ระยะเวลา 3 สัปดาห์

วันที่เดินทาง: 5 เม.ย – 25 เม.ย. 2563

ราคา 135,000 บาท