สมัคร 24 weeks + 2 weeks ฟรี สมัคร 30 weeks + 3 weeks ฟรี

Kaplan International English

เรียน 12 weeks = $290.50/week (= 111,552 THB) เรียน 24 weeks = $294.00/week (= 225,792 THB) เรียน 36 weeks = $294.00/week (= 338,688 THB) เรียน 48 weeks = $294.00/week (= 451,584 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Kaplan International English (Highline College Campus)

เรียน 12 weeks = $290.50/week (= 111,552 THB) เรียน 24 weeks = $294.00/week (= 225,792 THB) เรียน 36 weeks = $294.00/week (= 338,688 THB) เรียน 48 weeks = $294.00/week (= 451,584 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Kaplan International English (Downtown Campus)

เรียน 12 weeks = $297.50/week (= 114,240 THB) เรียน 24 weeks = $304.50/week (= 233,856 THB) เรียน 36 weeks = $304.50/week (= 350,784 THB) เรียน 48 weeks = $304.50/week (= 467,712 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Kaplan International English

เรียน 12 weeks = $297.50/week (= 114,240 THB) เรียน 24 weeks = $304.50/week (= 233,856 THB) เรียน 36 weeks = $304.50/week (= 350,784 THB) เรียน 48 weeks = $304.50/week (= 467,712 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Kaplan International English

เรียน 12 weeks = $297.50/week (= 114,240 THB) เรียน 24 weeks = $304.50/week (= 233,856 THB) เรียน 36 weeks = $304.50/week (= 350,784 THB) เรียน 48 weeks = $304.50/week (= 467,712 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Kaplan International English

เรียน 12 weeks = $297.50/week (= 114,240 THB) เรียน 24 weeks = $304.50/week (= 233,856 THB) เรียน 36 weeks = $304.50/week (= 350,784 THB) เรียน 48 weeks = $304.50/week (= 467,712 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Kaplan International English

เรียน 12 weeks = $290.50/week (= 111,552 THB) เรียน 24 weeks = $294.00/week (= 225,792 THB) เรียน 36 weeks = $294.00/week (= 338,688 THB) เรียน 48 weeks = $294.00/week (= 451,584 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Kaplan International English

เรียน 12 weeks = $290.50/week (= 111,552 THB) เรียน 24 weeks = $294.00/week (= 225,792 THB) เรียน 36 weeks = $294.00/week (= 338,688 THB) เรียน 48 weeks = $294.00/week (= 451,584 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Kaplan International English (Whittier Campus)

เรียน 12 weeks = $290.50/week (= 111,552 THB) เรียน 24 weeks = $294.00/week (= 225,792 THB) เรียน 36 weeks = $294.00/week (= 338,688 THB) เรียน 48 weeks = $294.00/week (= 451,584 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Kaplan International English (Westwood Campus)

เรียน 12 weeks = $311.50/week (= 119,616 THB) เรียน 24 weeks = $311.50/week (= 239,232 THB) เรียน 36 weeks = $311.50/week (= 358,848 THB) เรียน 48 weeks = $311.50/week (= 478,464 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019