สมัคร 20 weeks + 2 weeks ฟรี สมัคร 30 weeks + 3 weeks ฟรี

Kaplan International English

เรียน 12 weeks = $266.25/week (=   76,680 THB) เรียน 24 weeks = $292.50/week (= 168,480 THB) เรียน 36 weeks = $292.50/week (= 252,720 THB) เรียน 48 weeks = $281.25/week (= 324,000 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Kaplan International English

เรียน 12 weeks = $266.25/week (=   76,680 THB) เรียน 24 weeks = $292.50/week (= 168,480 THB) เรียน 36 weeks = $292.50/week (= 252,720 THB) เรียน 48 weeks = $281.25/week (= 324,000 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019