สมัคร 10 weeks + 1 week ฟรี!! สมัคร 20 weeks + 2 weeks ฟรี!! สมัคร 30 weeks + 3 weeks ฟรี!! สมัคร 40 weeks + 4 weeks ฟรี!!

Lonsdale Institute ( รับเฉพาะ Onshore )

เรียน 12 weeks = $215.42/week (=   59,455 THB) เรียน 24 weeks = $215.42/week (= 118,910 THB) เรียน 36 weeks = $215.42/week (= 178,365 THB) เรียน 48 weeks = $215.42/week (= 237,820 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : สำหรับผู้ที่สมัครและชำระค่าเรียนภายใน 30 Sep 2019

Lonsdale Institute

เรียน 12 weeks = $215.42/week (=   59,455 THB) เรียน 24 weeks = $215.42/week (= 118,910 THB) เรียน 36 weeks = $215.42/week (= 178,365 THB) เรียน 48 weeks = $215.42/week (= 237,820 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : สำหรับผู้ที่สมัครและชำระค่าเรียนภายใน 30 Sep 2019