ลด 35%

Oxford International English Schools

เรียน 12 weeks = $202.80/week (=   58,406 THB) เรียน 24 weeks = $193.70/week (= 111,571 THB) เรียน 36 weeks = $191.75/week (= 165,672 THB) เรียน 48 weeks = $191.75/week (= 220,896 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Jun 2019

Eurocentres

เรียน 12 weeks = $202.80/week (=   58,406 THB) เรียน 24 weeks = $193.70/week (= 111,571 THB) เรียน 36 weeks = $191.75/week (= 165,672 THB) เรียน 48 weeks = $191.75/week (= 220,896 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 sep 2019

Oxford International English Schools

เรียน 12 weeks = $202.80/week (=   58,406 THB) เรียน 24 weeks = $193.70/week (= 111,571 THB) เรียน 36 weeks = $191.75/week (= 165,672 THB) เรียน 48 weeks = $191.75/week (= 220,896 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Jun 2019

Eurocentres

เรียน 12 weeks = $202.80/week (=   58,406 THB) เรียน 24 weeks = $193.70/week (= 111,571 THB) เรียน 36 weeks = $191.75/week (= 165,672 THB) เรียน 48 weeks = $191.75/week (= 220,896 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Oxford International English Schools

เรียน 12 weeks = $193.05/week (=   74,131 THB) เรียน 24 weeks = $224.90/week (= 172,723 THB) เรียน 36 weeks = $221.00/week (= 254,592 THB) เรียน 48 weeks = $221.00/week (= 339,456 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Jun 2019

Eurocentres

เรียน 12 weeks = $193.05/week (=   74,131 THB) เรียน 24 weeks = $224.90/week (= 172,723 THB) เรียน 36 weeks = $221.00/week (= 254,592 THB) เรียน 48 weeks = $221.00/week (= 339,456 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019