ลด 25%

International House

เรียน 12 weeks = $300/week (=   86,400 THB) เรียน 24 weeks = $296/week (= 170,496 THB) เรียน 36 weeks = $296/week (= 255,744 THB) เรียน 48 weeks = $296/week (= 340,992 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2019

Oxford House College

เรียน 12 weeks = $232.50/week (=   66,960 THB) เรียน 24 weeks = $210.00/week (= 120,960 THB) เรียน 36 weeks = $202.50/week (= 174,960 THB) เรียน 48 weeks = $202.50/week (= 233,280 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Jun 2019

International House

เรียน 12 weeks = $233/week (=   67,104 THB) เรียน 24 weeks = $218/week (= 125,568 THB) เรียน 36 weeks = $203/week (= 175,392 THB) เรียน 48 weeks = $203/week (= 233,856 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2019

Oxford House College

เรียน 12 weeks = $232.50/week (=   66,960 THB) เรียน 24 weeks = $210.00/week (= 120,960 THB) เรียน 36 weeks = $202.50/week (= 174,960 THB) เรียน 48 weeks = $202.50/week (= 233,280 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Jun 2019

Oxford House College

เรียน 12 weeks = $217.50/week (=   62,640 THB) เรียน 24 weeks = $195.00/week (= 112,320 THB) เรียน 36 weeks = $187.50/week (= 162,000 THB) เรียน 48 weeks = $187.50/week (= 216,000 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Jun 2019

Stafford House International

เรียน 12 weeks = $262.50/week (= 100,800 THB) เรียน 24 weeks = $255.00/week (= 195,840 THB) เรียน 36 weeks = $247.50/week (= 285,120 THB) เรียน 48 weeks = $247.50/week (= 380,160 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019

Stafford House International

เรียน 12 weeks = $262.50/week (= 100,800 THB) เรียน 24 weeks = $255.00/week (= 195,840 THB) เรียน 36 weeks = $247.50/week (= 285,120 THB) เรียน 48 weeks = $247.50/week (= 380,160 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019

International House

เรียน 12 weeks = $251/week (=   96,384 THB) เรียน 24 weeks = $292/week (= 224,256 THB) เรียน 36 weeks = $277/week (= 319,104 THB) เรียน 48 weeks = $277/week (= 425,472 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Mar 2019

Stafford House International

เรียน 12 weeks = $262.50/week (= 100,800 THB) เรียน 24 weeks = $255.00/week (= 195,840 THB) เรียน 36 weeks = $247.50/week (= 285,120 THB) เรียน 48 weeks = $247.50/week (= 380,160 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019

Stafford House International

เรียน 12 weeks = $262.50/week (= 100,800 THB) เรียน 24 weeks = $255.00/week (= 195,840 THB) เรียน 36 weeks = $247.50/week (= 285,120 THB) เรียน 48 weeks = $247.50/week (= 380,160 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct 2019